Telecatnet Software

Leveranciers kunnen hun artikelcatalogi met behulp van het door Telemos ontwikkelde softwarepakket TeleCat snel en efficiënt (en gebaseerd op de internationale EDIfact-standaard) digitaliseren. U kunt er als fabrikant ook voor kiezen de digitale artikelcatalogi door Telemos te laten bouwen en onderhouden. In dit geval krijgt u de beschikking over het softwarepakket ViewCat. Met TeleCat en ViewCat kunt u op elk moment dat u dit wenst catalogi op het platform TeleCatNet plaatsen en aangesloten winkeliers vervolgens het gebruiksrecht voor de catalogi toekennen. Direct nadat u een winkelier heeft toegestaan om van uw artikelcatalogi gebruik te maken kan deze beginnen met het digitaal uitwisselen van bestellingen met u.

Telemos

Software ontwikkeling


Voordelen voor u als fabrikant zijn

  • U bepaalt zelf welke catalogi u wanneer op het platform TeleCatNet plaatst
  • U geeft zelf toestemming aan winkeliers om uw catalogi te gebruiken
  • U ontvangt complete, foutloze en leesbare bestellingen van uw winkeliers

Winkeliers kunnen desgewenst direct vanaf TeleCatNet doorlinken naar uw eigen website. Het aantal leveranciers dat de voordelen van digitaal communiceren via TeleCatNet heeft ontdekt is sinds de introductie van het platform sterk gegroeid. Sluit u aan bij deze groep leveranciers en ga zelf ook profiteren van de talloze voordelen. Nadere informatie over de softwarepakketten TeleCat en/of ViewCat kunt u vinden op de website van Telemos: www.telemos.nl

Telecatnet voor leveranciers

Leveranciers leveren hun producten in een ontelbaar aantal uitvoeringen. Voor u als winkelier is het daarom vaak moeilijk om in de diverse artikelcatalogi van de verschillende leveranciers de weg te vinden. Het komt ook geregeld voor dat u een artikel wilt bestellen, maar er dan op het laatst achter komt dat de artikelcatalogus is verouderd waardoor een uitvoering of kleur niet meer leverbaar is. Om aan al deze problemen het hoofd te bieden heeft een groeiend aantal leveranciers in de Woonbranche besloten om hun artikelcatalogi in een voor iedereen gelijke vorm digitaal beschikbaar te stellen op het platform TeleCatNet.

Voordelen voor u als winkelier zijn:

  • Altijd actuele artikelcatalogi
  • Nooit meer fouten in de samenstelling van een artikel
  • Uw bestelling met één druk op de knop bij de aangesloten fabrikant
  • Wat heeft u nodig om digitaal te kunnen gaan communiceren

Telemos levert 3 toepassingen waarmee u toegang tot het portal TeleCatNet en tot de op het portal aanwezige artikelcatalogi kunt krijgen.

Telemos Trade

TelemosTrade is een door Telemos ontwikkeld softwarepakket waarmee u het volledige logistieke proces in uw winkel kunt ondersteunen. Het is modulair van opbouw, zodat u nooit meer functionaliteit inzet dan u voor uw onderneming nodig heeft.

TCN-Orderweb

Als u niet over eigen programmatuur beschikt maar toch graag digitaal bij leveranciers wilt kunnen bestellen, dan is TCN-OrderWeb de oplossing voor u! OrderWeb is een op het internet draaiende toepassing die u na het ingeven van een uniek aan u toegekend paswoord kunt gebruiken. TCN-OrderWeb wordt op verzoek van een of meer leveranciers aan u beschikbaar gesteld. In de meeste gevallen nemen de leveranciers de kosten van TCN-Orderrweb voor hun rekening, zodat de toepassing voor u gratis is! U heeft niet meer nodig dan een pc die met internet communiceert om van TCN-OrderWeb gebruik te kunnen maken.

Plugin

Telemos heeft een aparte module, de plugin, ontwikkeld die in de softwarepakketten van collega softwarehuizen kan worden ingebouwd. Nadat de plugin is ingebouwd kunt u direct vanuit de programmatuur waarmee u gewend bent te werken verbinding maken met het portal TeleCatNet. Neem contact op met uw softwareleverancier om na te gaan of deze de plugin al heeft ingebouwd.
Neem voor meer informatie contact op met Telemos via de telefoon of door het invullen van het contactformulier op deze website. Nadere informatie over Telemos en over de producten en diensten van Telemos kunt u vinden op www.telemos.nl