sfeerbeeld telecatnet

Woonbranche Software

“In de woonbranche wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde berichten voor het uitwisselen van artikelcatalogi, bestellingen, orderbevestigingen en facturen. De definities van deze berichten zijn vastgelegd in internationaal geldende standaarden en worden bewaakt door speciaal daarvoor ingerichte organisaties als MeubelOnline en GS1-Nederland.”

Telemos

Software Development

Digitale Catalogus

In toenemende mate wordt binnen de woonbranche elektronisch gecommuniceerd tussen fabrikanten en detaillisten. Om als fabrikant optimaal in dit proces van elektronische communicatie te kunnen participeren, dient een fabrikant idealiter te beschikken over een gedigitaliseerde artikelcatalogus, opgebouwd volgens de in de woonbranche gehanteerde CSA-Pricat¹ & EDIFACT² standaarden.

Artikelstructuur

De gelaagdheid in de artikelstructuur van veel producten bezorgt menigeen in de woonbranche de nodige hoofdbrekens en is een haast niet te vermijden oorzaak vanfoutieve, incomplete en onmogelijke bestellingen.
Het vraag- en antwoordspel om een uniek eindproduct te configureren zoals de consument dit wenst is veelal dusdanig complex dat nauwkeurigheid en perfectie geboden is voor de woondetaillist. Hoe mooi zou het niet zijn voor zowel fabrikant als winkelier, als al deze foutgevoelige informatie digitaal beschikbaar is en de mogelijke en onmogelijke productconfiguraties al kant-en-klaar voorbewerkt via de elektronische snelweg te benaderen en te bestellen zijn?

TeleCat

Om fabrikanten snel over een elektronische catalogus te kunnen laten beschikken, biedt Telemos de mogelijkheid de opbouw en onderhoud van de elektronische artikelcatalogus te verzorgen middels het softwarepakket TeleCat.
Fabrikanten kunnen de basisdata voor een artikelcatalogus op verschillende manieren aanleveren, bijvoorbeeld op hard copy, in Excel of Ascii. TeleCat is volledig gebaseerd op de genoemde internationale standaarden en kan zodoende tevens probleemloos communiceren met andere digitale portals als het Belgische QINA en het Duitse IWOFURN.

ViewCat

Aangezien fabrikanten als enigen echt goed kunnen beoordelen of de door Telemos gerealiseerde elektronische catalogus ook volledig correct en accuraat is, wordt het pakket ViewCat gratis ter beschikking gesteld aan fabrikanten die hun catalogus door Telemos laten bouwen. Met ViewCat kunnen catalogi eenvoudig en overzichtelijk bekeken én gecontroleerd worden. ViewCat is alleen een catalogus viewer, hiermee kunnen geen wijzigingen in bestaande digitale artikelcatalogi worden aangebracht.

Publicatie

Nadat een fabrikant de opgebouwde artikelcatalogus op juistheid heeft gecontroleerd en nadat eventuele correcties zijn aangebracht, krijgt de desbetreffende fabrikant de elektronische artikelcatalogus ‘in gebruik’ en kan deze catalogus aan detaillisten toegestuurd worden en/of op meerdere digitale portals gepubliceerd worden. Digitaal opgebouwde artikelcatalogi kunnen direct geupload worden naar het eveneens door Telemos ontwikkelde platform TeleCatNet.

TeleCatNet

Op TeleCatNet aangesloten detaillisten kunnen met één druk op de knop vanuit ViewCat van de fabrikant het gebruiksrecht verkrijgen om de catalogusgegevens te benaderen en digitale bestellingen te plaatsen vanuit deze catalogus. In TeleCat is standaard de mogelijkheid aanwezig om te communiceren over het portal TeleCatNet.
Meer informatie leest u op www.telecatnet.nl

Backoffice

Omdat door fabrikanten een verscheidenheid aan backoffice-computersystemen gebruikt wordt, is er geen generieke toepassing die een koppeling van het backoffice-systeem met TeleCat ondersteunt. Echter, in nagenoeg alle gevallen kan een koppeling tussen het bij de fabrikant in gebruik zijnde backoffice-systeem en TeleCat worden gerealiseerd. Alvorens een koppeling te kunnen realiseren dient er met de fabrikant in kwestie of met de leverancier van diens backoffice-systeem onderzocht te worden op welke wijze een koppeling het beste tot stand kan komen.
Een dergelijke koppeling betreft maatwerk en dient afzonderlijk begroot te worden.

Referenties Inmiddels maken bekende merken als Auping, Eastborn, Pullman, Jade, Jensen, Norma en BéCé al geruime tijd en naar tevredenheid gebruik van TeleCat en het bijbehorende digitale communicatie- en bestelplatform TeleCatNet.

Voordelen

Elektronische communicatie tussen handelspartners bespaart tijd en geld!
Digitale artikelcatalogi voorkomen foutieve, incomplete en onmogelijke bestellingen!
Het gebruik van TeleCatNet is voor in TeleCat participerende fabrikanten gratis!
Het gebruik van TeleCatNet is voor met TelemosTrade werkende detaillisten ook gratis!

¹CSA-Pricat: Customer Specific Article Pricecatalogue
²EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration, Commerce & Trade